ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ AIR CONDITION USA

ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ AIR CONDITION USA

ΥΓΡA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣKAI ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ . MADE IN USA

4 LITRA.