ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Χαλκοσωλήνες γιά κλιματισμό & ψύξη μονωμένοι

Χαλκοσωλήνες γιά κλιματισμό & ψύξη μονωμένοι

Οι χαλκοσωλήνες TALOS ECUTHERM παράγονται και σε ζεύγη με την επωνυμία TALOS ECUTHERM 2. Αυτοί αποτελούνται από δύο μονές χαλκοσωλήνες TALOS ECUTHERM σταθερά ενωμένες σε όλο το μήκος τους και διατίθενται σε 7 συνδιασμούς διαστάσεων, οι οποίοι καλύπτουν επαρκώς τις συνηθισμένες απαιτήσεις συνδεσμολογιών των ψυκτικών και air-conditioning συσκευών.

 

ΣΗΜΑΝΣΗ