ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Θερμοστατικές Εκτονωτικές βαλβίδες

Θερμοστατικές Εκτονωτικές βαλβίδες

 

Θερμοστατικές Εκτονωτικές βαλβίδες

 

Οι θερμοστατικές εκτονωτικές βαλβίδες διατίθενται είτε ως ανταλλακτικά, δηλαδή ξεχωριστά το σώμα και ξεχωριστά το ακροφύσιο (orifice), είτε ως πλήρεις βαλβίδες (σταθερό ενσωματωμένο ακροφύσιο).

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης θερμοστατικές βαλβίδες έγχυσης.