ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Ψύκτες (καζανάκια) νερού

Ψύκτες (καζανάκια) νερού

Ψύκτες (καζανάκια) νερού

Ψύκτης νερού 100 ποτήρια ανοξείδωτος με μόνωση

Ψύκτης νερού 100 ποτήρια ανοξείδωτος χωρίς μόνωση  

Ψύκτης νερού 150 ποτήρια ανοξείδωτος με μόνωση Ψύκτης νερού 150 ποτήρια ανοξείδωτος χωρίς μόνωση

Ψύκτης νερού 200 ποτήρια ανοξείδωτος με μόνωση

Ψύκτης νερού 200 ποτήρια ανοξείδωτος χωρίς μόνωση

Ψύκτης νερού 300 ποτήρια ανοξείδωτος με μόνωση

Ψύκτης νερού 300 ποτήρια ανοξείδωτος χωρίς μόνωση