ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

GMC Δείκτες Βαλβίδες Φίλτρα & Άλλα

GMC Δείκτες Βαλβίδες Φίλτρα & Άλλα

Προϊόντα για την ψύξη και τον κλιματισμό, κατάλληλο για ψυκτικά CFC, HCFC και HFC.

 

 

 

The 100% molecular sieves solid core filter driers are suitable for use with fluids proper to the Group II, asdefined in Article 9, Section 2.2 of Directive 97/23/EC, therefore not toxic, not inflammable and not explosivefluids; to this macro Group II belongs also the refrigerant fluids listed and classified L1 in Annex E of standardEN 378-1:2003. These filters driers are designed, in particular, for HFC fluids and POE, PAG oils

 

 

 

Δείκτες Βαλβίδες Φίλτρα Ασφάλεια Συσκευές & Άλλα