ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ ΣΟΜΠΕΣ FLIP STICK

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ ΣΟΜΠΕΣ FLIP STICK

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΑΣ FLIP STICKΓια τζάκια, λέβητες, σόμπες

 

Το ρίχνετε στην φωτιά (όπως είναι) και καίγεται. Καιόμενο απομακρύνει το πουρί της καπνιάς και το κρεοζόντο (ρετσίνι ξύλων) από λέβητες, καμινάδες, στόφες, φούρνους, μπουριά, τζάκια. Είναι άοσμο, αβλαβές, μη εύφλεκτο και μη διαβρωτικό.

 

Για τζάκι και σόμπες χρειάζονται 2-3 τεμάχια

 

 

Για λέβητες χρειάζεται 1 τεμάχιο για κάθε 20.000kcal/h