ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Καλώδια a/c στις καλύτερες τιμές.

Καλώδια a/c στις καλύτερες τιμές.

Καλώδια για κλιματισμό εύκαμπτα και ΝΥΜ

3 x 1,5   3 x 2,5  3 x 0,75   5 x 1,5    5 x 2,5    3 x 4   5 x 4   7 x 1,5

στις καλύτερες τιμές.