ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Embraco Ψυκτικά Μηχανήματα

Embraco Ψυκτικά Μηχανήματα

E

REFRIGERANT R-134a LBP 50Hz

 


 

EMT22HLP 3.00 0.18 191CA 220-240V 50Hz 1~ RSIR-RSCR 3.0 C 180 6.2 POE 10 7.1 15.7 158.0 6.2 S

 

EMT36HLP 3.97 0.24 192CA 220-240V 50Hz 1~ RSIR-RSCR 3.8 C 180 6.2 POE 10 7.5 16.5 166.0 6.5 S

 

EMT43HLP 4.85 0.30 192DA 220-240V 50Hz 1~ RSIR-RSCR 4.7 C 180 6.2 POE 10 7.5 16.5 166.0 6.5 S

 

EMT49HLP 5.56 0.34 192EA 220-240V 50Hz 1~ RSIR-RSCR 4.8 C 180 6.2 POE 10 7.7 17.0 166.0 6.5 S

 

EMT60HLP 6.76 0.41 192GA 220-240V 50Hz 1~ RSIR-RSCR 6.2 C 180 6.2 POE 10 7.7 17.0 166.0 6.5 S

 

NBT1114Z 6.20 0.38 297AA 220-240V 50Hz 1~ RSIR-RSCR 5.1 C 350 6.2 POE 10 10.2 22.5 187.0 7.4 S

 

NBT1116Z 7.40 0.45 298AA 220-240V 50Hz 1~ RSIR-RSCR 5.3 C 350 6.2 POE 10 10.8 23.8 200.0 7.9 S

 

NBT1118Z 8.40 0.51 298BA 220-240V 50Hz 1~ RSIR-RSCR 6.9 C 350 6.2 POE 10 10.8 23.8 200.0 7.9 S

 

NB2112Z 6.26 0.38 293IA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 6.3 C/V 350 12.0 POE 22 9.5 20.9 177.0 7.0 S

 

NB1116Z 8.40 0.51 294SA 220-240V 50Hz 1~ RSIR-RSCR 9.5 C 350 12.0 POE 22 9.8 21.6 187.0 7.4 S

 

NB2116Z 8.40 0.51 294TA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 8.8 C/V 350 12.0 POE 22 9.8 21.6 187.0 7.4 S

 

NB1117Z 8.40 0.51 294RN 200-240V 50Hz 1~ / 230V 60Hz 1~ RSIR 13.1 C 350 12.0 POE 22 10.3 22.7 187.0 7.4 S

 

NB3117Z 8.40 0.51 295AN 200-240V 50Hz~/ 230V 60Hz 1~ RSIR 13.0 C 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 200.0 7.9 OC

 

NB1118Z 8.07 0.49 292CK 200-220V 50Hz 1~ / 230V 60Hz 1~ RSIR 13.2 C 350 12.0 POE 22 10.8 23.8 200.0 7.9 S

 

NB1118Z 8.07 0.49 294UA 220-240V 50Hz 1~ RSIR-RSCR 11.0 C 350 12.0 POE 22 10.3 22.7 187.0 7.4 S

 

NB2118Z 8.07 0.49 294VA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 9.3 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 S

 

NB1119Z 8.07 0.49 295BN 200-240V 50Hz 1~ / 230V 60Hz 1~ RSIR 14.4 C 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 S

 

NB3119Z 8.07 0.49 295BN 200-240V 50Hz 1~ / 230V 60Hz 1~ RSIR 11.5 C 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 200.0 7.9 OC

 

NE1121Z 9.27 0.57 262AA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 14.8 C 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NE3121Z 9.27 0.57 262AA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 14.8 C 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 OC

 

NE1121Z 9.27 0.57 262AK 200-220V 50Hz 1~ / 230V 60Hz 1~ RSIR 22.2 C 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NE2121Z 9.27 0.57 262BA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 12.6 C/V 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NE2121Z 9.27 0.57 263BK 200-220V 50Hz / 230V 60Hz CSIR 15.0 C/V 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NE1130Z 12.12 0.74 262CA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 16.3 C 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NE3130Z 12.12 0.74 262CA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 16.3 C 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 OC

 

NE1130Z 12.12 0.74 263IK 200-220V 50Hz / 230V 60Hz RSIR 22.0 C 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NE2130Z 12.12 0.74 262DA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 13.2 C/V 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NE2130Z 12.12 0.74 263DK 200-220V 50Hz 1~ / 230V 60Hz 1~ CSIR 14.3 C/V 350 12.0 POE 22 11.6 25.6 200.0 7.9 F

 

NE2134Z 14.28 0.87 263CA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 17.0 C/V 350 12.0 POE 22 11.5 25.4 206.0 8.1 F

 

NEK1121Z 9.27 0.57 269FA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 23.0 C 350 12.0 POE 22 11.6 25.6 206.0 8.1 S

 

NEK3130Z 12.12 0.74 269CA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 16.0 C 350 12.0 POE 22 11.6 25.6 206.0 8.1 OC

 

NEK2140Z 16.80 1.02 269GA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 16.9 C/V 350 12.0 POE 22 11.6 25.6 206.0 8.1 F

 

T2134Z 19.04 1.16 203NV 230V 50Hz 1~ CSIR 13.0 C/V 550 20.0 POE 22 13.9 30.6 201.0 7.9 F

 

T2140Z 22.40 1.37 207HA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 20.0 C/V 550 20.0 POE 22 14.0 30.9 221.0 8.7 F

 

T2140Z 22.40 1.37 207HK 200-220V 50Hz / 230V 60Hz CSIR 22.5 C/V 550 20.0 POE 22 14.9 32.8 221.0 8.7 F

 

NJ2152Z 27.12 1.65 144LA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 24.0 C/V 750 26.0 POE 22 20.0 44.1 265.0 10.4 F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-134a HBP 50Hz

 

 

 

 

EMT37HDP 3.40 0.21 193EA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 4.3 C 180 6.2 POE 22 7.2 16.0 158.0 6.2 S

 

EMT37HDP 3.40 0.21 194IB 200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~ RSIR 5.4 C 180 6.2 POE 22 7.7 17.0 166.0 6.5 S

 

EMT45HDR 3.97 0.24 194LA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 5.4 C/V 180 6.2 POE 10 7.7 17.0 166.0 6.5 S

 

EMT50HDP 4.50 0.27 194MA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 6.4 C 180 6.2 POE 22 7.7 17.0 166.0 6.5 S

 

EMT50HDP 4.50 0.27 194NB 200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~ RSIR 9.1 C 180 6.2 POE 22 7.7 17.0 166.0 6.5 S

 

NB5132Z 5.02 0.31 293CA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 8.3 C 350 12.0 POE 22 9.5 20.9 177.0 7.0 S

 

NB5144Z 6.05 0.37 294AA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 11.5 C 350 12.0 POE 22 9.7 21.4 187.0 7.4 F

 

NB6144Z 6.05 0.37 294BA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 7.5 C/V 350 12.0 POE 22 9.7 21.4 187.0 7.4 F

 

NE5160Z 8.00 0.49 261AA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 13.4 C 350 12.0 POE 22 9.9 21.8 187.0 7.4 F

 

NE6160Z 8.00 0.49 261BA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 10.8 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NE6160Z 8.00 0.49 261BN 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ CSIR 15.3 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NE5170Z 8.78 0.54 261CA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 13.5 C 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NE6170Z 8.78 0.54 261DA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 11.0 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NE6170Z 8.78 0.54 262RN 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ CSIR 16.5 C/V 350 12.0 POE 22 10.3 22.7 200.0 7.9 F

 

NE5187Z 12.12 0.74 261EA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 17.4 C 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NE6187Z 12.12 0.74 261FA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 13.8 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NE6187Z 12.12 0.74 262EN 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ CSIR 16.5 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 200.0 7.9 F

 

NE6210Z 13.54 0.83 262FA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 17.4 C/V 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NEK5144Z 5.46 0.33 267EA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 10.0 C 350 12.0 POE 22 9.8 21.6 187.0 7.4 F

 

NEK6160Z 7.28 0.44 267BA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 11.5 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NEK6160Z 7.28 0.44 267BB 200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~ CSIR 13.5 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NEK5170Z 8.40 0.51 267CA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 14.0 C 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NEK6170Z 8.40 0.51 267DA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 12.4 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NEK6170Z 8.40 0.51 268DB 200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~ CSIR 16.5 C/V 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NEK6187Z 10.00 0.61 268AA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 16.1 C/V 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NEK6187Z 10.00 0.61 269BB 200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~ CSIR 19.3 C/V 350 12.0 POE 22 11.6 25.5 206.0 8.1 F

 

NEK6210Z 12.12 0.74 268BA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 16.1 C/V 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NEK6210Z 12.12 0.74 269EB 200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~ CSIR 20.0 C/V 350 12.0 POE 22 11.6 25.5 206.0 8.1 F

 

NEK6212Z 14.30 0.87 269AA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 19.5 C/V 350 12.0 POE 22 11.6 25.5 206.0 8.1 F

 

NEK6212Z 14.30 0.87 269AB 200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~ CSR 22.5 C/V 350 12.0 POE 22 11.6 25.5 206.0 8.1 F

 

NEK6214Z 16.80 1.02 269HA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 21.2 C/V 350 12.0 POE 22 11.6 25.5 206.0 8.1 F

 

T6213Z 17.40 1.06 203LN 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ CSIR 23.3 C/V 550 19.0 POE 22 13.7 30.2 201.0 7.9 F

 

T6213Z 17.40 1.06 203LT 220-230V 50Hz 1~ CSIR 20.0 C/V 550 19.0 POE 22 13.7 30.2 201.0 7.9 F

 

T6215Z 20.40 1.24 206ZA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 21.0 C/V 550 20.0 POE 22 14.2 31.3 221.0 8.7 F

 

T6215Z 20.40 1.24 206ZC 220V 50Hz 1~ CSIR 21.0 C/V 550 20.0 POE 22 14.5 32.0 221.0 8.7 F

 

T6215Z 20.40 1.24 206ZN 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ CSIR 28.8 C/V 550 20.0 POE 22 16.9 37.3 221.0 8.7 F

 

T6217Z 22.40 1.24 206TA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 22.5 C/V 550 20.0 POE 22 16.9 37.3 221.0 8.7 F

 

NT6215Z 17.40 1.06 212AN 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ CSIR 21 C/V 450 16 POE 22 16,5 36,3 220.0 8,7 F

 

NT6217Z 20.40 1.24 212BN 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ CSIR 25 C/V 450 16 POE 22 16,5 36,3 220.0 8,7 F

 

NT6220Z 22.40 1.24 212CN 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ CSIR 28 C/V 450 16 POE 22 16,5 36,3 220.0 8,7 F

 


 

 

 

 

 

 

 

LB P R-404A / R-507 50Hzmm in

 


 

NE2125GK 8.78 0.54 951IA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 13.8 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NE2134GK 12.12 0.74 953AA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 16.4 C/V 350 12.0 POE 22 11.7 25.8 206.0 8.1 F

 

NEK2117GK 4.52 0.28 957BA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 9.6 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 S

 

NEK1121GK 5.45 0.33 957CA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 15.4 C 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 S

 

NEK2121GK 5.45 0.33 957DA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 9.6 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 S

 

NEK1125GK 6.20 0.38 958EA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 20.2 C 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 S

 

NEK2125GK 6.20 0.38 957EA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 12.4 C/V 350 12.0 POE 22 10.4 22.9 187.0 7.4 F

 

NEK2130GK 7.40 0.45 958BA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 16.0 C/V 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NEK1134GK 8.78 0.54 958DA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 21.7 C 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NEK2134GK 8.78 0.54 958AA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 16.1 C/V 350 12.0 POE 22 11.0 24.3 200.0 7.9 F

 

NEK1150GK 12.12 0.74 959EA 220-240V 50Hz 1~ RSIR 20.5 C 350 12.0 POE 22 11.6 25.5 206.0 8.1 F

 

NEK2150GK 12.12 0.74 959AA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 19.5 C/V 350 12.0 POE 22 11.6 25.5 206.0 8.1 F

 

NEK2168GK 14.30 0.87 959FA 220-240V 50Hz 1~ CSIR 18.5 C/V 350 12.0 POE 22 11.6 25.5 206.0 8.1 F