ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Αντλίες  Συμπυκνωμάτων  (νερού) USA

Αντλίες Συμπυκνωμάτων (νερού) USA

Αντλίες  Συμπυκνωμάτων  (νερού)

Αντλητική μονάδα συμπυκνώματος

Για τη μεταφορά συμπυκνώματος από

Ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις (π.χ. κλιματιστικά, ψυγεία, ψυγεία βιτρίνας, εξατμιστές   κτλ.)

Αθόρυβη λειτουργία

ανοίγματα προσαγωγής

Εργοστασιακή επαφή συναγερμού

Εύκολη συναρμολόγηση

Μεταβλητές προσαγωγές/εκροές