ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ  MADE IN CHINA

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ MADE IN CHINA