ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Υγρό καθαρισμού κλιματιστικών AirCB-3 Panaclima

Υγρό καθαρισμού κλιματιστικών AirCB-3 Panaclima

Υγρό καθαρισμού κλιματιστικώνAirCB-3 Panaclima

είναι ένα ειδικό αλκαλικό υγρό το οποίο χρησιμοποιείται
για τον καθαρισμό των εσωτερικών Air-conditioners (εξατμιστές, σωληνώσεις,
φίλτρα, σερπαντίνες κλπ.)
Απομακρύνει αποτελεσματικά λάδια, γράσα, λάσπη, ατμοσφαιρικούςρύπους κλπ.

 

 

 

Υγρό καθαρισμού κλιματιστικώνAirCB-3 Panaclima

είναι ένα ειδικό αλκαλικό υγρό το οποίο χρησιμοποιείται
για τον καθαρισμό των εσωτερικών Air-conditioners (εξατμιστές, σωληνώσεις,
φίλτρα, σερπαντίνες κλπ.)
Απομακρύνει αποτελεσματικά λάδια, γράσα, λάσπη, ατμοσφαιρικούςρύπους κλπ.