ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Εξαρτήματα χαλκού Τάφ  Τ  ΤΑΥ  χάλκινα κολλητ

ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Εξαρτήματα χαλκού Τάφ Τ ΤΑΥ χάλκινα κολλητ

ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Εξαρτήματα χαλκού

Ημικάμπυλα  Καμπή (U)  Γωνιές ΚαμπύλεςΤάφ   Τάφ Συστολικά  Σύνδεσμοι Συστολές Ελαιοπαγίδες

 

ΤΑΥ ,χάλκινα κολλητά ...

1/4  3/8  1/2  5/8  3/4 7/81 1/8 1 3/8 1 5/82 1/8 2 5/8