ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Θερμοστάτες Ranco

Θερμοστάτες Ranco

EWCM4120, EWCM4150και EWCM4180 είναι μια σειρά από μικρού μεγέθους (32x74) και ανέξοδη παραμετρική ελεγκτή. Εξαιρετικά εύκολη στη χρήση και την εγκατάσταση για τον πλήρη έλεγχο των μικρών μονάδων ψύξης.

Όλες οι είσοδοι και έξοδοι είναι ανεξάρτητοι και η χρήση ενός υψηλής απόδοσης οθόνη επιτρέπει μια σαφή και άμεση θέα των τιμών παρακολούθησης.