ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

SOLER & PALAU   S&P

SOLER & PALAU S&P

SOLER & PALAU   S&P 

 

SOLER  PALAU  

S&P was founded in the locality of Ripoll (Spain) in 1951 by the engineers Eduard Soler and Josep Palau.