ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Συμπιεστής L'UNITE R404A TAG2516Z

Συμπιεστής L'UNITE R404A TAG2516Z

Συμπιεστής L'UNITE R404A TAG2516Z

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ R404A L’UNITE TAG2516Z 4HP 380-400V κατάψυξη

Cylindrée / Displacement : 112.5 cm³

Poids net / Net weight : 45 Kg

Charge en huile / Oil charge : 1960 cm³

Type d’huile / Oil type : P.O.E /

Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur

Capillary/Exp° valve

Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C

Phases 1,2,3. / Phase Nr 1,2,3 : 1 Ohms

Intensité / Current

nom. / Rated current RLA : 8.7 / 10 A

max. / Max current : 24.7 / 27.6 A

dém. / Start current LRA : 95 / 86 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : TRI

Protecteur / Overload: Interne / Internal