ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Ψυκτικό υγρό (ισοβουτάνιο) R600 - φιάλη 750ml / 420gr

Ψυκτικό υγρό (ισοβουτάνιο) R600 - φιάλη 750ml / 420gr

Ψυκτικό υγρό (ισοβουτάνιο) R600 - φυάλη 750ml / 420gr