ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

ΝΕΟ KME WICU Μονωμένος χαλκοσώληνας Μονωμένη χαλκοσωλήνα

ΝΕΟ KME WICU Μονωμένος χαλκοσώληνας Μονωμένη χαλκοσωλήνα

 

Μονωμένη χαλκοσωλήνα

 

ΝΕΟ  KME WICU Μονωμένος  χαλκοσώληνας σε όλες τις διαστάσεις

 

 

 

Manufactured in accordance with European Standard EN 12735-1

Physical state: R220 (coils)

Absolute roughness: e.= 0.0015 mm

Linear thermal expansion coefficient: 0.0168 mm/m°C

Thermal conductivity: λ= 364 W/m°C (at 20°C)

Internal cleanliness: In accordance with EN 12735-1 (and ASTM B 280)

Does not soften at high temperatures

Completely impermeable to gases

Resistant to UV rays

 

 

Characteristics of the WICU Clim copper tube