ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Λαδί-αντλίας-κενού yellow jacket usa

Λαδί-αντλίας-κενού yellow jacket usa

MADE IN USA

MADEIN USA