ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

JB  U.S.A Εκχειλωτικά – Εκτονωτικά

JB U.S.A Εκχειλωτικά – Εκτονωτικά

J/B   U.S.A  Εκχειλωτικά – Εκτονωτικά45° Flaring/Swaging Kit Metric4mm to 22mm