ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

DAIKIN URUSARA X

DAIKIN ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

DAIKIN  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ