ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956

Daikin Sensira FTXC25  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ διανομέας DAIKIN κλιματισμός

Daikin Sensira FTXC25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ διανομέας DAIKIN κλιματισμός

DAIKIN  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ